Comment on page

#26 "SO'Z TOPISH" O'YINI

Kompyuter so'z o'ylaydi, biz topamiz.