#26 "SO'Z TOPISH" O'YINI

Kompyuter so'z o'ylaydi, biz topamiz.

1-QISM: TANISHUV

2-QISM: KOD

KOD

GitHub

Repl.it

Last updated