python.sariq.dev
Search…
#26 "SO'Z TOPISH" O'YINI
Kompyuter so'z o'ylaydi, biz topamiz.

1-QISM: TANISHUV

2-QISM: KOD

KOD

GitHub

GitHub - anvarnarz/python-darslar: Dasturlash asoslari darslari
GitHub

Repl.it

Last modified 10mo ago