python.sariq.dev
Search…
#25 "SON TOPISH" O'YINI
"SON TOPISH" O'YININI TUZAMIZ

1-QISM: O'YIN SHARTI BILAN TANISHAMIZ

2-QISM: DASTUR BO'YICHA YO'NALISH

3-QISM: KOD

KOD

GitHub

GitHub - anvarnarz/python-darslar: Dasturlash asoslari darslari
GitHub

Repl.it

​
​
Copy link
On this page
1-QISM: O'YIN SHARTI BILAN TANISHAMIZ
2-QISM: DASTUR BO'YICHA YO'NALISH
3-QISM: KOD
KOD
GitHub
Repl.it